| ALGEMEEN |

Met het organiseren van activiteiten en events vragen we aandacht voor het belang van wereldburgerschap en global goals binnen onderwijs. Hiermee kunnen we onze ambities realiseren voor onze Delta-wereldburgers. Dit doen wij niet alleen voor onze kinderen van de Delta Scholengroep in Nederland, maar voor alle kinderen over de hele wereld op Deltawereldscholen. Met de opbrengsten van onze events leveren we een bijdrage aan een rechtvaardige, vreedzame én duurzame wereld door ondersteuning van scholen wereldwijd.