| STICHTING |

Onze kinderen groeien op in een grote wereld. Internet en sociale media maken dat kinderen al snel in hun leven met al het moois en moeilijks van deze grote wereld te maken krijgen. Vanaf je eerste dag ben je eigenlijk al een wereldburger.

De wereld van vandaag is een spannende en uitdagende wereld die veel te bieden heeft voor onze kinderen. Het is ook een wereld die kwetsbaar is. Daarom hebben de landen – waaronder Nederland – die aangesloten zijn bij de Verenigde Naties in 2015 met elkaar zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen afgesproken om van de wereld een betere plek te maken.
Robert Hilhorst
Robert Hilhorst
In aanloop naar onze nieuwe strategische koers ‘Samen leren voor de wereld van morgen’ hebben we geconcludeerd dat we niet alleen veel te brengen hebben, maar zelf ook veel kunnen leren van anderen (te halen hebben): dit maakt dat we meer gaan inzetten op ‘wereldburgerschap’ en ‘internationalisering’.

Het Robert Hilhorst Fonds gaat daarom ook per 1 januari 2022 op in een nieuwe entiteit: de stichting Delta Wereldscholen. Deze stichting zal een belangrijk platform gaan vormen om Deltascholen en hun leerlingen te ondersteunen bij hun ambities met betrekking tot internationalisering en wereldburgerschap.

Het bestuur van de stichting Delta Wereldscholen wordt gevormd door het College van Bestuur van de Delta Scholengroep en de heer Robert Hilhorst.
De stichting Delta Wereldscholen heeft als doel: het (doen) ontwikkelen, stimuleren en in stand houden van (internationale) samenwerkingsverbanden tussen scholen van de Delta Scholengroep en andere (wereld)scholen om daarmee invulling te geven aan wereldburgerschap en duurzame ontwikkelingsdoelen, waaronder het recht op onderwijs.

Programmalijn

Het realiseren van een doorlopende programmalijn ‘internationalisering’ binnen de Delta Scholengroep, met onder meer aandacht voor ‘Vroege Vreemde Talen Onderwijs’, ‘Internationaal georiënteerde leerinhouden (educatie rond wereldburgerschap) en ‘Uitwisseling’.

Participatie

Het realiseren van en participeren in een netwerk van wereldscholen.

Businessclub en ambassadeursnetwerk

Het realiseren van een businessclub en een ambassadeursnetwerk die het doel en de activiteiten van de stichting ondersteunen.